Các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp
Các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam

Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) được thành lập theo Quyết định số 204/TTg ngày 28 tháng 4 năm...

IPP2

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2) là một Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) được đồng tài...

Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam là tổ chức quốc gia tập hợp và đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp, người sử dụng lao động và các hiệp hội...

Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa SMEDF thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo Quyết định 601/QĐ-TTg...

facebook Tiwtter Google + in Youtube