Giới thiệu chung
Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

 Ngày 01/06/2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bắt đầu hợp tác cùng Bộ khoa học công nghệ triển khai chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, giai đoạn 2 (IPP2) là một Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi chính phủ Việt Nam và chính phủ Phần Lan, với dự án có tên là “Nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp doanh nghiệp -VCCI -IPP2”. Dự án là sự hợp tác của 3 đơn vị:

VCCI- ITB: Viện tin học doanh nghiệp- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam
VIAC: Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam
SMEDF: Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Hoạt động của dự án bao gồm:
1. Thiết lập và tăng cường kết nối mạng lưới:
- Hình thành mạng lưới khởi nghiệp Việt nam GENVIETNAM.NET, Liên kết các câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp trong nước và hòa chung với mạng lưới khởi nghiệp toàn cầu tạo điều kiện cho  các doanh nhân Việt Nam hội nhập ngay từ khi khởi nghiệp.
- Hình thành một số mạng lưới nhà đầu tư thiên thần tại các địa phương và hiệp hội từ hệ thống 12,000 hội viên của VCCI.
- Xây dựng Trung tâm thông tin hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp.
- Xây dựng báo cáo khuyến nghị cho chính phủ về nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp.
2. Nâng cao năng lực cộng đồng doanh nghiệp Khởi nghiệp
- Thiết lập 3 hệ thống tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp và kinh doanh miễn phíở 3 lĩnh vực: Hệ thống Tư vấn và Đánh giá mô hình kinh doanh, Hệ thống tư vấn về Pháp lý, Hệ thống tư vấn về Tiếp cận tài chính .
- Tổ chức tọa đàm, đào tạo,chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước về cách thu hút vốn, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, kinh doanh toàn cầu.
- Tổ chức các sự kiện trong tuần lễ khởi nghiệp toàn cầu vào tuần thứ 3 trong tháng 11/2016
Nhằm phối hợp thực hiện Dự án, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng mời các đơn vị tham gia hợp tác cùng Dự ánvà đề xuất phương án hợp tác năm 2016-2017.
 

 

Phiếu đăng ký tham dự chương trình
facebook Tiwtter Google + in Youtube