Giới thiệu

Tin tức

Giới thiệu
  • Giới thiệu chung

    Giới thiệu chung

    16:24 12/07/16

    Ngày 01/06/2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) bắt đầu hợp tác cùng Bộ khoa học công nghệ triển khai chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, giai đoạn 2 (IPP2) là một Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi chính phủ Việt Nam và chính phủ Phần Lan, với dự án có tên là“Nâng cao năng lực hệ sinh thái khởi nghiệp doanh nghiệp -VCCI -IPP2”. Dự án là sự hợp tác của 3 đơn vị:VCCI- ITB: Viện tin học doanh nghiệp- Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam , VIAC: Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam , SMEDF: Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư

facebook Tiwtter Google + in Youtube