Hỏi đáp
Hỏi đáp
 • Có những cơ hội nào để phát triển các khía cạnh kỹ thuật và thực hiện của hoạt động báo cáo bền vững doanh nghiệp?

  Có những cơ hội nào để phát triển các khía cạnh kỹ thuật và thực hiện của hoạt động báo cáo bền vững doanh nghiệp?

  10:46 08/11/17

  Các công ty, các Chính phủ, các nhà đầu tư, các tổ chức phi chính phủ và nhiều tổ chức khác đang xây dựng ngày càng nhiều những giải pháp nhằm cải thiện hoạt động bcbv, trong khi việc phát triển những khía cạnh kỹ thuật và những tiêu chí khác của hoạt động bcbv có thể làm đơn giản hoạt động thực hiện và gia tăng sự thông hiểu của doanh nghiệp.

 • Các nhà đầu tư có thể làm gì?

  Các nhà đầu tư có thể làm gì?

  10:45 08/11/17

  Các nhà đầu tư có thể đẩy mạnh hoạt động bcbv bằng cách: cung cấp cho các công ty những phản hồi về chất lượng và nội dung báo cáo; tổng hợp những xem xét dài hạn về mặt môi trường, xã hội và quản trị đối với các quyết định đầu tư hoặc không đầu tư; yêu cầu công bố những vấn đề về bền vững và quản lý các vấn đề thiết yếu; khuyến khích các thành viên ban lãnh đạo doanh nghiệp có trách nhiệm trong hoạt động bcbv, và phân bổ nguồn lực tới các công ty có những tác động bền vững tích cực.

 • Những hoạt động nào có thể bổ sung và hỗ trợ cho các lựa chọn và hành động về chính sách

  Những hoạt động nào có thể bổ sung và hỗ trợ cho các lựa chọn và hành động về chính sách

  10:43 08/11/17

  Các công ty, sàn giao dịch chứng khoán, các tổ chức xã hội dân sự, các nhà đầu tư và các tổ chức phi chính phủ có thể độc lập hoặc cùng nhau tham gia các hoạt động hỗ trợ và bổ sung cho những lựa chọn và hành động về mặt chính sách. Cùng với nhau, các bên có thể giúp xây dựng năng lực cho hoạt động bcbv và đẩy mạnh văn hóa minh bạch.

 • Có những lựa chọn nào về mặt chính sách để giới thiệu và xây dựng năng lực cho hoạt động báo cáo bền vững?

  Có những lựa chọn nào về mặt chính sách để giới thiệu và xây dựng năng lực cho hoạt động báo cáo bền vững?

  10:41 08/11/17

  Các chính phủ có thể hỗ trợ và thúc đẩy hoạt động bcbv thông qua một loạt can thiệp, quy định, hướng dẫn, hoạt động tạo sự đồng thuận, xây dựng năng lực, chia sẻ những thông lệ tốt nhất và hỗ trợ các công ty đang thực hiện bcbv.

 • Có những cơ hội nào để đẩy mạnh những tiến bộ đã đạt được trong hoạt động báo cáo bền vững?

  Có những cơ hội nào để đẩy mạnh những tiến bộ đã đạt được trong hoạt động báo cáo bền vững?

  10:39 08/11/17

  Tiếp theo việc giới thiệu các quy định và các cách tiếp cận tự nguyện đối với Báo cáo bền vững trong nhiều khuôn khổ pháp lý, chúng ta có thể thấy các cơ hội để đạt được tính nhất quán, hiệu quả truyền thông, đo lường và các kết quả tốt hơn.

 • Báo cáo bền vững của các công ty có được đảm bảo và thẩm định hay không, nếu có thì bằng cách nào?

  Báo cáo bền vững của các công ty có được đảm bảo và thẩm định hay không, nếu có thì bằng cách nào?

  10:22 08/11/17

  Cùng với việc mối quan tâm đến hoạt động báo cáo bền vững ngày càng tăng lên tỏng giới đầu tư và các bên liên quan, một vài công ty đang lựa chọn công bố thông tin trong Báo cáo bền vững được đảm bảo bởi một bên thứ ba.

 • 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc đến năm 2030?

  17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp quốc đến năm 2030?

  15:58 03/11/17

  Mục tiêu thứ 3 trong 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) Liên hợp quốc vừa thông qua tháng 9/2015 là “Bảo đảm cuộc sống lành mạnh và hạnh phúc cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi”, trong đó có nội dung cụ thể về vấn đề phòng chống lạm dụng đồ uống có cồn.

 • Cơ cấu lại kinh tế dịch vụ như thế nào?

  Cơ cấu lại kinh tế dịch vụ như thế nào?

  15:54 03/11/17

  Ngành kinh tế dịch vụ của Việt Nam có sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp tới 40% GDP, song vẫn chưa xứng với tiềm năng và yêu cầu của phát triển kinh tế đất nước. Tại một số lĩnh vực như bán lẻ, logistics…, nhiều doanh nghiệp ngoại đang lấn sân chiếm lĩnh thị phần.

 • Phát triển bền vững và việc bảo vệ môi trường có mối quan hệ như thế nào?

  Phát triển bền vững và việc bảo vệ môi trường có mối quan hệ như thế nào?

  15:42 03/11/17

  Khái niệm "phát triển bền vững" xuất hiện trong phong trào bảo vệ môi trường từ những năm đầu của thập niên 70 của thế kỷ 20. Năm 1987, trong Báo cáo "Tương lai chung của chúng ta" của Hội đồng thế giới về môi trường và phát triển (WCED) của Liên Hợp Quốc, "phát triển bền vững" được định nghĩa "là sự phát triển đáp ứng được những yêu cầu của hiện tại, nhưng không gây trở ngại cho việc đáp ứng nhu cầu của các thế hệ mai sau"[1].

 • Phát triển bền vững là gì?

  Phát triển bền vững là gì?

  15:41 03/11/17

  Phát triển bền vững là phát triển đáp ứng được nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu đó của các thế hệ tương lai trên cơ sở kết hợp chặt chẽ, hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế, bảo đảm tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

facebook Tiwtter Google + in Youtube