Tư vấn tài chính
Các quỹ hỗ trợ vốn đầu tư
QUỸ HỖ TRỢ THIÊN THẦN KINH DOANH GBAN

QUỸ HỖ TRỢ THIÊN THẦN KINH DOANH GBAN

Cộng đồng startup Việt Nam đang ngày càng thu hút được nhiều nguồn vốn đầu...

Quỹ tài trợ và hợp tác đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Việt Nam và Phần Lan

Quỹ tài trợ và hợp tác đổi mới sáng tạo cho doanh nghiệp Việt Nam và Phần Lan

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam những năm gần đây có những bước phát triển...

Xem thêm

Giới thiệu quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF)

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa là tổ chức tài chính nhà nước, trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, được thành lập theo Quyết định 601/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu hỗ trợ tài chính và tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi toàn quốc. Vốn điều lệ của Quỹ là 2000 tỷ đồng Quỹ PTDNNVV thực hiện chức năng: Hỗ trợ đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa có dự án, phương án sản xuất - kinh doanh khả thi thuộc lĩnh vực ưu tiên, khuyến khích của Nhà nước, phù hợp với mục đích hoạt động của Quỹ; Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Tham gia xây dựng...

Xem chi tiết

Videos - Clips

Giới thiệu về bàn tư vấn tiếp cập tài chính
Giới thiệu về bàn tư vấn tiếp cập tài chính

Trong khuôn khổ Dự án “Enhancing capacity of Vietnam’s Startup Ecosystem” thuộc Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP2) là một Chương trình Hỗ trợ Phát triển Chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi chính phủ Việt Nam và chính phủ Phần Lan, Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa và tổ chức bàn tư vấn về “Tiếp cận tài chính” Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEDF) là tổ chức tài chính nhà nước trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư với chức năng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Năm 2016, Quỹ cung cấp các khoản vay ưu đãi và các hoạt động tăng cường năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là các doanh nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp. Chương trình tư vấn hy vọng sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đánh giá dự án, phương án huy động vốn và đưa ra các lời khuyên hiệu quả về phương thức tiếp cận vốn cho doanh nghiệp đang muốn khởi nghiệp, đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh hay tái cấu trúc. Chương trình sẽ nhận tư vấn các câu hỏi tư vấn của các cá nhân/doanh nghiệp cho đến ngày 31/12/2016.

Xem chi tiết
Mạng lưới chuyên gia
Đăng ký tư vấn tiếp cập tài chính

Phiếu đăng ký tham dự chương trình

Đăng ký tư vấn pháp luật
Thông tin liên hệ của bàn Tư vấn tiếp cận Tài chính

Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Địa chỉ: P.1101, Tầng 11, Tòa nhà D25, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, số 8b Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy , TP Hà Nội.

Số điện thoại: 043.7957855 (ext 221)

Fax: 04 37512222

Email: tuvanvon@genvietnam.net

Website: smedf.gov.vn